Kennismaken

Voor veel kinderen is De Vlindertuin de eerste stap zonder het vertrouwde gezelschap van papa of mama. We proberen daarom een omgeving te scheppen waarin kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen.
Daarbij laten we ons inspireren door de antroposofische gedachten van Rudolf Steiner. We gaan uit van het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat is ontwikkeld door Rudolf Steiner.
 
 
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind bieden we verschillende soorten opvang:
 
0- 2,5  jaar: Babygroep De Donsvlinders
0- 2,5 jaar:  Babygroep De Zijderupsen
 
2-4 jaar:    Peutergroep De zonneroosjes
2-4 jaar:    Peutergroep het Kabouterhofje (Peuterspeelzaal)
3+             Peutergroep het Kabouterhofje (extra speelochtend woensdag)
2,5-4 jaar: Buitengroep De Kleine Vosjes
 
4-12 jaar: buitenschoolse opvang Aurelia
4- 7  jaar: buitenschoolse opvang De Maanvlinders
 
Nieuwsgierig geworden?
Om de sfeer en de prachtige locatie te ervaren, nodigen wij u uit om (samen met uw kind ) eens een kijkje te komen nemen. Voor het maken van een afspraak kunt u via email of telefonisch contact opnemen met:
 
Loes Govers of Laura van den Elsen
 
Voor vragen over plaatsing, wijzigingen zijn wij te bereiken op: 0413-332983 of
per mail: vlindertuin.uden@stichting-istia.nl
 
Dit op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van: 09:00-17:00 uur