Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum De Vlindertuin biedt kinderen een plek waar ze na schooltijd rust en ontspanning vinden om bij te komen van de schooldag.
 
De kinderen worden na schooltijd opgevangen met thee, sap en iets lekkers (denk aan; fruit, zelfgemaakte soep/ broodjes etc). Er is een luisterend oor voor alle belevenissen van de dag. Daarna is er ruimte voor vrij spel. Er is een middagprogramma waarbij we zoveel mogelijk buiten activiteiten worden ondernomen zoals; spelen op het plein, in de tuin of in het mooie park gelegen aan het kindercentrum, struinen in de natuur, hutten bouwen, klimmen etc. Graag uw kind(eren) warme, reserve kleding mee geven en laarzen.
Bij het begeleiden van de kinderen zoeken de leidsters voortdurend een evenwicht tussen het groepsgebeuren en de individuele behoeften van het kind en schatten zij steeds in waar een kind stimulans of sturing nodig heeft of juist niet. Vanuit onze pedagogische visie is er geen computer, noch muziekinstallatie of televisie op de groep aanwezig.
 
Openingstijden
De BSO is dagelijks 52 weken per jaar geopend van 13:00 tot 18:30 uur. In de schoolvakanties is de BSO geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Brengt of haalt u uw kind buiten de openingstijden, dan wordt uw kind voor die tijd opgevangen in de kinderopvang bij de peutergroep.
Bij de vakantieplanning houden we het vakantierooster van vrije basisschool de Zevenster aan. Ook tijdens de studiedagen van leerkrachten is er opvang mogelijk. Vraagt u dit tijdig aan bij de manager. Deze extra opvang brengen we achteraf in rekening.
 
Vervoer
Het vervoer van school naar De Vlindertuin wordt verzorgd door het Kindercentrum De Vlindertuin. Er wordt gebruik gemaakt van eigen auto's. Er gaat altijd een vaste leidster mee om de kinderen op de wachten bij school. De vervoerskosten zijn bij de prijs inbegrepen.