Landelijke registratie nummers

Kinderopvang, KDV en peuterspeelzaal (vanaf 1 maart 2018)
LRK 187357419
 
Buitenschoolse opvang, BSO
LRK 218066314