Antroposofische invulling

In kindercentrum De Vlindertuin bieden we ieder kind een plek waarin hij zichzelf en zijn wereld vanuit eigen waarneming en nabootsing kan vormen. Onze manier van werken is geïnspireerd op de antroposofische ideeën van de Oostenrijkse filosoof en pedagoog Rudolf Steiner.
 
Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat een kind in een warme, geborgen omgeving opgevangen wordt. In deze omgeving kan het kind zich in alle rust en veiligheid voorbereiden om de eerste overstap van het gezin naar de buitenwereld te kunnen maken.