Organisatie

De Vlindertuin is onderdeel van Stichting Istia. Stichting Istia verzorgt antroposofische opvang  verbonden aan de vrije scholen vanuit Stichting Pallas.
 
 
Stichting Pallas 
Dit is een stichting van samenwerkende vrijescholen. De Zevenster in Uden is een onderdeel daarvan. De visie van Stichting Pallas stoelt op ontwikkelingsgerichte perspectieven voor kind en gezin en is geïnspireerd door de antroposofie.
 
Binnen de Stichting Istia wordt gewerkt naar een intensieve samenwerkingsvorm van kinderopvang en onderwijs met als doel het bieden van een doorlopende leerlijn die past bij de achterliggende visie.  
 
Voor meer informatie zie www.stichtingpallas.nl of www.stichting-istia.nl

Onderwijs in De Ontmoeting: De Zevenster
Onderwijs/Identiteit 
Vrije school ‘De Zevenster' is naast een gewone school waar geleerd en gespeeld wordt, een school met een positieve toekomstverwachting. Wij zijn van mening dat de toekomst bepaald wordt door de jonge mensen zelf.
Wie in zijn jeugd vertrouwd raakt met culturele idealen zal later een persoonlijkheid ontwikkelen die een bijdrage wil leveren aan de samenleving.
 
Wie in zijn jeugd de kans krijgt het beste van zijn denken, voelen en willen te ontwikkelen wordt creatief in het vinden van nieuwe oplossingen en kan beter een antwoord vinden op de verhouding met zichzelf en de wereld.
Wie in zijn jeugd sociale vaardigheden heeft ontwikkeld laat later sociale verantwoordelijkheden niet liggen.
 
Het leven is meer dan overleven, het is ook samenleven en medeleven. Daarom is het zo belangrijk dat er vrijescholen zijn (prof. Mr J.E Vis).
 
Voor meer informatie zie www.zevenster-uden.nl