Pedagogisch beleid

De Vlindertuin ziet opvang als ‘tweede huis'. We bieden de kinderen een plek waar ze zich helemaal op hun gemak voelen, waar ze rust en ontspanning vinden en zich zo kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen.
 
We hebben als doel de kinderen te laten worden wie ze zijn. Het vrije spel is daarbij een belangrijk element. Maar ook het steeds terugkerende ritme van de dag, de seizoenen en de jaarfeesten geven kinderen herkenning en vertrouwen. Door de dag heen is er een vast ritme van zingen, spelen, eten en rusten. Elk seizoen heeft zijn eigen liedjes, spelletjes, jaarfeest en activiteiten. Binnen het ritme van de dag zoeken we een evenwicht tussen groepsactiviteiten en individuele behoeften van de kinderen.